Omedelbarhetsprincipen

En princip som gäller i svensk rätt och som innebär att domstolen enbart ska döma på det som förs fram vid rättegången. En viss uppluckring av omedelbarhetsprincipen infördes den 1 januari 2022, när det blev tillåtet att större utsträckning hänvisa till förhör som genomförts under polisutredningen.