Sprängämnesprekursorer

Kemiska ämnen som kan användas för legitima ändamål men som också kan missbrukas för att tillverka sprängämnen.