Straffbarhetsålder

Från och med 15 års ålder kan en person som har begått ett brott dömas till straffrättsliga påföljder.

Se också: