Straffvarning

Om någon har begått ett enklare brott och inte har fyllt 18 år kan åklagaren besluta att inte väcka åtal. Man får då ingen påföljd (straff) för brottet. Istället kallas man till ett möte med åklagaren. Detta kallas straffvarning. Om man begår ett nytt brott kan straffvarningen återkallas och åtal väckas för både det gamla brottet och det nya.

Se också: