Struktural bevisning

Struktural bevisning är en typ av bevisning som består av samverkande indirekta omständigheter som ensamma inte kan bevisa en fråga som prövas men som tillsammans, under vissa förutsättningar, kan bevisa frågan.