Sökresultat

Sökresultat

 • Författningssamling

  Författningssamling Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda författningar.

  Datum: 2018-02-14 Typ: Sida
 • ÅFS 2013:07 (Upphävd)

  sv ÅFS 2013:07 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphävande av Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2005:23) om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2014:04 (Upphävd)

  sv ÅFS 2014:04 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten. (Upphävd per 2018-07-01)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2018:5 (Upphävd)

  sv ÅFS 2018:5 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten. (Beslutade den

  Datum: 2018-03-27 Typ: Dokument
 • ÅFS 2014:17 (Upphävd)

  sv ÅFS 2014:17 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2014:4) om indelning av den operativa verksamheten. (Beslutade den

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2017:01 (Upphävd)

  sv ÅFS 2017:01 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:03 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:03 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares särskilda beredskapstjänstgöring för anmälningar mot anställda inom polisen, m.m. (Beslutade den 17 juni

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:05 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:05 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (Beslutade den 1 juli 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:07 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:07 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggningen av anmälningar mot åklagare och domare m.fl. (Beslutade den 29 september 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2019:5 (Upphävd)

  sv ÅFS 2019:5 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter 2019:05 om upphävande av Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:24) om dokumentation vid sammanträde i brottmål.

  Datum: 2019-11-12 Typ: Dokument