Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2019 1964 samt 2019 1965

  sv ÅM 2019 1964 samt 2019 1965 Åklagarmyndigheten Remissvar avseende förslag till Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om Polismyndighetens tillsyn av transporter av farligt gods

  Datum: 2020-01-10 Typ: Dokument
 • ÅM 2019 1959

  sv ÅM 2019 1959 Åklagarmyndigheten Remissvar avseende förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser.

  Datum: 2020-01-10 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-2018

  sv ÅM 2019-2018 Åklagarmyndigheten ​Åklagarmyndighetens yttrande över "Förslag till nya föreskrifter för fördelning av rättspsykiatriska undersökningar m.m."

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-623

  sv ÅM 2019-623 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1)".

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1454

  sv ÅM 2019-1454 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "Digital kommunikation i domstolsprocesser (​Ds 2019:18)".

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1467

  sv ÅM 2019-1467 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer (Ds 2019:17)".

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1253

  sv ÅM 2019-1253 Åklagarmyndigheten

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1614

  sv ÅM 2019-1614 Åklagarmyndigheten ​Åklagarmyndighetens yttrande över förslag till föreskrifter om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1656

  sv ÅM 2019-1656 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "Vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar".

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1677

  sv ÅM 2019-1677 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över ​"Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om försöksverksamhet med elchockvapen".

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument