Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2020 1262

  sv ÅM 2020 1262 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens remissvar på promemorian "Registrering av kontantkort m.m. (Ds 2020:12)".

  Datum: 2020-10-16 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 1249

  sv ÅM 2020 1249 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens remissvar över promemorian "Förlängning av föreslagna tidsgränser för häktning"

  Datum: 2020-08-27 Typ: Dokument
 • ÅM 2020-1622

  sv ÅM 2020-1622 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning. (

  Datum: 2020-10-02 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 1541

  sv ÅM 2020 1541 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över promemoria "Omställningsstöd till företag för perioden maj-juli 2020 (Fi2020/03582/S2)"

  Datum: 2020-09-18 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 1326

  sv ÅM 2020 1326 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande med anledning av Domstolsverkets hemställan om ändringar i notarieförordningen (1990:469).