Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • AMR 1991-20 Grov misshandel

  sv AMR 1991-20 Grov misshandel Åklagarmyndigheten Svarsskrivelse till HD i mål om grov misshandel m.m.. Klaganden åberopar ny bevisning. RÅ avstyrker prövningstillstånd.

  Datum: 2020-03-26 Typ: Dokument
 • AMR 2079-20 Brott mot aktiebolagslagen

  AMR 2079-20 Brott mot aktiebolagslagen Åklagarmyndigheten Den principiellt intressanta frågan i målet är om aktiebolaget genom utbetalning till aktieägare/styrelseledamot objektivt sett har lämnat

  Datum: 2020-04-27 Typ: Dokument
 • AMR 7329-19 Krigsförbrytelse

  sv AMR 7329-19 Krigsförbrytelse Åklagarmyndigheten En person har åtalats och dömts för krigsförbrytelse för att tillsammans och i samförstånd med andra under en icke-internationell väpnad konflikt

  Datum: 2020-02-18 Typ: Dokument
 • AMR 1689 20 Grovt vapenbrott

  sv AMR 1689 20 Grovt vapenbrott Åklagarmyndigheten Svarsskrivelse till HD i ett mål om grovt vapenbrott Målet i HD gäller frågan om gränsdragningen mellan grovt vapenbrott och normalgradsbrottet.

  Datum: 2020-03-19 Typ: Dokument
 • AMR 1917-20 Misshandel

  AMR 1917-20 Misshandel Åklagarmyndigheten Åtalet i målet gäller misshandel. Den tilltalade har invänt att hans avsikt inte varit att slå målsäganden utan en annan person. Tingsrätten ogillade

  Datum: 2020-06-01 Typ: Dokument
 • AMR-3896-20 Sexuellt utnyttjande av barn

  AMR-3896-20 Sexuellt utnyttjande av barn Åklagarmyndigheten Fråga är om kravet på oaktsamhet i förhållande till målsägandens ålder vid sexualbrott mot barn är uppfyllt (6 kap. 13 § BrB). Enligt

  Datum: 2020-06-15 Typ: Dokument
 • AMR 3699-20 Utvisning

  AMR 3699-20 Utvisning Åklagarmyndigheten En person, som nu är 17 år, har dömts i hovrätten för våldtäkt mot barn. Straffvärdet motsvarar enligt hovrätten fängelse 2 år och 9 månader. Hovrätten

  Datum: 2020-05-29 Typ: Dokument
 • AMR 4034 19 Mord

  sv AMR 4034 19 Mord Åklagarmyndigheten Enligt klaganden föreligger det synnerliga skäl för prövningstillstånd då det finns grund för resning samt då hovrätten begått flera grova rättegångsfel. ​

  Datum: 2019-09-10 Typ: Dokument
 • AMR-4642-19 Jaktbrott

  sv AMR-4642-19 Jaktbrott Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om ett jaktbrott där en varg har skjutits ska bedömas som grovt trots att brottet begåtts av

  Datum: 2019-10-03 Typ: Dokument