Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • AMR-4801-20 Grovt vapenbrott

  AMR-4801-20 Grovt vapenbrott Åklagarmyndigheten Överklagande av en hvorättsdom om grovt vapenbrott. Riksåklagaren anser att det var fel av hovrätten att avvisa bevisning bestående i uppspelning av

  Datum: 2020-07-16 Typ: Dokument
 • AMR 3130-20 Brott mot knivlagen

  AMR 3130-20 Brott mot knivlagen Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom till Högsta domstolen och yrkat att en ung man ska dömas för brott mot knivlagen, grovt brott,

  Datum: 2020-05-14 Typ: Dokument
 • AMR 2079-20 Brott mot aktiebolagslagen

  AMR 2079-20 Brott mot aktiebolagslagen Åklagarmyndigheten Den principiellt intressanta frågan i målet är om aktiebolaget genom utbetalning till aktieägare/styrelseledamot objektivt sett har lämnat

  Datum: 2020-04-27 Typ: Dokument
 • AMR-4642-19 Jaktbrott

  sv AMR-4642-19 Jaktbrott Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om ett jaktbrott där en varg har skjutits ska bedömas som grovt trots att brottet begåtts av

  Datum: 2019-10-03 Typ: Dokument
 • AMR-4453-19 Utnyttjande av barn för sexuell posering

  sv AMR-4453-19 Utnyttjande av barn för sexuell posering Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om det är straffbart att filma ett barn som utsätts för sexuella

  Datum: 2019-09-23 Typ: Dokument
 • AMR 1140-20 Våldtäkt mot barn

  AMR 1140-20 Våldtäkt mot barn Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en dom om utnyttjande av barn för sexuell posering. En man åtalades för våldtäkt mot barn då han haft samlag med en

  Datum: 2020-03-02 Typ: Dokument
 • AMR-5364-20 Utvisning

  AMR-5364-20 Utvisning Åklagarmyndigheten Överklagande av riksåklagaren till Högsta domstolen om utvisning av person som bott i Sverige i 22 år.

  Datum: 2020-08-11 Typ: Dokument
 • AMR 791-20 Ringa narkotikabrott

  AMR 791-20 Ringa narkotikabrott Åklagarmyndigheten Frågan i målet är om straffbart innehav av narkotika av ett visst slag konsumerar straffbart bruk av narkotika av helt annat slag (jfr NJA 2017 s.

  Datum: 2020-02-19 Typ: Dokument