Sökresultat

Sökresultat

 • AMR-5761-20 Mord

  AMR-5761-20 Mord Åklagarmyndigheten En person som dömts för mord vill att HD uttalar sig bl.a. om i vilken uträckning åklagaren är skyldig att åberopa viss bevisning. En person dömdes för mord

  Datum: 2020-09-02 Typ: Dokument
 • AMR-7075-20 Häktning

  sv AMR-7075-20 Häktning Åklagarmyndigheten SZ ./. riksåklagaren ang. häktning (Hovrättens för Västra Sverige beslut den 28 september 2020 i mål Ö 4821-20)

  Datum: 2020-10-02 Typ: Dokument
 • AMR-7398-20 Försök till mord

  AMR-7398-20 Försök till mord Åklagarmyndigheten Klaganden har åberopat ny bevisning i Högsta domstolen. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd.

  Datum: 2020-10-22 Typ: Dokument
 • AMR-4446-20 Utvidgat värdeförverkande

  AMR-4446-20 Utvidgat värdeförverkande Åklagarmyndigheten Hovrätten har beslutat att, med stöd av 36 kap. 1 b § BrB, förverka värdet av bankmedel som enligt kontoutdrag funnits på den tilltalades

  Datum: 2020-09-17 Typ: Dokument
 • AMR-4799-20 Osann försäkran

  AMR-4799-20 Osann försäkran Åklagarmyndigheten En person dömdes för osann försäkran, grovt brott, för att han vid genomförandet av högskoleprovet har undertecknat en försäkran på heder och samvete

  Datum: 2020-09-01 Typ: Dokument
 • AMR-4612-20 Skattebrott

  AMR-4612-20 Skattebrott Åklagarmyndigheten Den dömde har under två års tid bedrivit näringsverksamhet i form av handel med ett läkemedel som inte varit godkänt för försäljning. Näringsverksamheten