Sökresultat

Sökresultat

 • Gällande författningar i dess nuvarande lydelse

  Gällande författningar i dess nuvarande lydelse Här finns Åklagarmyndighetens samtliga gällande författningar i dess nuvarande lydelser. Gällande författningar i dess nuvarande lydelse Här finns

  Datum: 2017-11-01 Typ: Sida
 • ÅFS 2013:3

  sv ÅFS 2013:3 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket. (Senast ändrad genom ÅFS 2019:1)

  Datum: 2019-04-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2012:2

  sv ÅFS 2012:2 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om rättslig tillsyn (Senast ändrad genom ÅFS 2017:8)

  Datum: 2017-12-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:24

  sv ÅFS 2005:24 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens allmänna råd om dokumentation vid sammanträde i brottmål. (Beslutade 29 december 2005.)

  Datum: 2018-02-16 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:17

  sv ÅFS 2005:17 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Senast ändrad genom ÅFS 2016:5.)

  Datum: 2017-11-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:30

  sv ÅFS 2005:30 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om dokumentation och underrättelser vid tvångsmedel. (Senast ändrad genom ÅFS 2016:3)

  Datum: 2017-11-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:8

  sv ÅFS 2005:8 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om rättslig styrning och information inom åklagarväsendet.

  Datum: 2017-11-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:26

  sv ÅFS 2005:26 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om strafföreläggande. (Senast ändrad genom ÅFS 2008:1.)

  Datum: 2017-11-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2007:3

  sv ÅFS 2007:3 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om skyldighet att i vissa fall skydda innehållet i ärenden och dokument från direktåtkomst i verksamhetsstödet Cåbra. (Beslutade

  Datum: 2017-11-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2014:16

  sv ÅFS 2014:16 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas. (Senast ändrad genom ÅFS 2016:8.)

  Datum: 2017-11-01 Typ: Dokument