Sökresultat

Sökresultat

  • ÅFS 2007:12

    sv ÅFS 2007:12 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete (senast ändrad genom ÅFS 2019:7).

    Datum: 2019-12-10 Typ: Dokument
  • ÅFS 2011:6

    sv ÅFS 2011:6 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om kontaktförbud; Konsoliderad version – senast ändrad genom ÅFS 2020:2