Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅFS 2019:9 (Ändring i ÅFS 2005:8)

  sv ÅFS 2019:9 (Ändring i ÅFS 2005:8) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:08) om rättslig styrning och information inom

  Datum: 2019-12-17 Typ: Dokument
 • ÅFS 2019:5 (Upphävd)

  sv ÅFS 2019:5 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter 2019:05 om upphävande av Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:24) om dokumentation vid sammanträde i brottmål.

  Datum: 2019-11-12 Typ: Dokument
 • ÅFS 2019:7 (Ändring i ÅFS 2007:12)

  sv ÅFS 2019:7 (Ändring i ÅFS 2007:12) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den

  Datum: 2019-12-04 Typ: Dokument
 • ÅFS 2020:1

  sv ÅFS 2020:1 Åklagarmyndigheten Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott. (Beslutade den 10 mars 2020.)

  Datum: 2020-03-10 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:06 (Notis)

  sv ÅFS 2005:06 (Notis) Åklagarmyndigheten Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott.

  Datum: 2020-02-14 Typ: Dokument
 • ÅFS 2019:8 (Ändring i ÅFS 2005:2)

  sv ÅFS 2019:8 (Ändring i ÅFS 2005:2) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:2) om mål som är av intresse för rättsutvecklingen

  Datum: 2019-12-17 Typ: Dokument
 • ÅFS 2019:10 (Ändring i ÅFS 2014 16)

  sv ÅFS 2019:10 (Ändring i ÅFS 2014 16) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2014:16) om var ärenden om brott av vissa

  Datum: 2019-12-19 Typ: Dokument
 • ÅFS 2019:11 (Ändring i ÅFS 2012 2)

  sv ÅFS 2019:11 (Ändring i ÅFS 2012 2) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2012:2) om rättslig tillsyn. (Beslutade den 16

  Datum: 2019-12-19 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:8

  sv ÅFS 2005:8 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om rättslig styrning och information inom åklagarväsendet. (Senast ändrad genom ÅFS 2019:9)

  Datum: 2020-03-12 Typ: Dokument
 • ÅFS 2019:6 (Ändring i ÅFS 2005:25)

  sv ÅFS 2019:6 (Ändring i ÅFS 2005:25) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:25) om samordning av brottmålsärenden. (Beslutade

  Datum: 2019-11-26 Typ: Dokument