Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • Kontaktförbud

  Om det finns risk att en viss person kommer att begå brott mot, trakassera eller följa efter någon annan, kan den personen få kontaktförbud. Ett sådant beslut fattas av åklagare. Kontaktförbud i sig

  Datum: 2020-04-07 Typ: Sida
 • Barnahus

  På flera ställen i landet finns särskilda barnahus, där läkare, polis, socialtjänst med flera är samlade under ett tak för att barn som är berörda av brott inte ska behöva åka mellan olika ställen.

  Datum: 2019-10-02 Typ: Sida
 • Man får inte låta människor dö så lättvindigt

  "Man får inte låta människor dö så lättvindigt" Kammaråklagare Tomas Malmenby tvekade inte att söka nya vägar för att stoppa fentanyldöden. Under tre år dog nästan 300 personer efter överdoser av

  Datum: 2019-10-17 Typ: Sida
 • Visselblåsarfunktion på Åklagarmyndigheten

  Visselblåsarfunktion på Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens visselblåsarfunktion är en särskild kanal som har inrättats för att underlätta för visselblåsare att rapportera om oegentligheter eller

  Datum: 2019-10-17 Typ: Sida
 • Egenmäktighet vid förhandling med främmande makt

  En svensk medborgare som, utan att vara behörig, låter sig användas som ombud för en främmande makt i en diplomatisk angelägenhet som rör Sverige kan dömas för egenmäktighet vid förhandling med

  Datum: 2019-12-03 Typ: Sida
 • Replik DN Debatt

  Riksåklagaren Petra Lundh replikerar debattartikeln från 64 advokater Det finns ett omfattande kontrollsystem för att upprätthålla rättssäkerheten. Vi lever inte i ett laglöst land. Nyheter från

  Datum: 2019-12-17 Typ: Sida
 • Remissvar om notarietjänstgöring

  Åklagarmyndigheten har lämnat ett remissvar på Domstolsverkets rapport En reformerad notarieantagning. Aktuella brottmål Nyheter från Åklagarmyndigheten Notarieanställning är en

  Datum: 2019-12-30 Typ: Sida
 • Åklagaren leder polisens arbete

  Åklagaren leder polisens arbete När åklagaren leder förundersökningen, leder åklagaren också polisens arbete. Det är vanligt att åklagaren beslutar att polisen ska undersöka brottsplatsen och samla

  Datum: 2019-12-30 Typ: Sida
 • Åklagaren är med på rättegången

  Åklagaren är med på rättegången När det blir en rättegång är åklagaren alltid med i domstolen. Åklagaren är en viktig person på rättegången. Åklagaren ska bevisa att den misstänkta personen är

  Datum: 2019-12-30 Typ: Sida
 • När barn eller unga misstänks för brott

  När barn eller unga misstänks för brott Misstänkta personer som är 15 till 21 år Från att man fyller 15 år kan man bli dömd för brott. När någon som är 15 till 20 år blir misstänkt, så ska brottet

  Datum: 2019-12-30 Typ: Sida