Sökresultat

Sökresultat

 • Rapporter

  Rapporter Här ligger rapporter från Åklagarmyndigheten. Dokumenten är sorterade på "Tillsynsrapporter", "Årsrapporter" och "Övriga rapporter".

  Datum: 2015-11-02 Typ: Sida
 • 2015 - Breddat perspektiv i åtalsfrågan

  sv 2015 - Breddat perspektiv i åtalsfrågan Åklagarmyndigheten Arbetsgruppen som har i uppgift att överväga om perspektivet på åtalsfrågan kan och bör breddas i vissa fall har överlämnat en

  Datum: 2015-12-08 Typ: Dokument
 • Hanteringen av stora och komplicerade ärenden

  sv Hanteringen av stora och komplicerade ärenden Åklagarmyndigheten Rapport från programmet för hanteringen av stora och komplicerade ärenden (Dnr 2015/0514). Rapporten överlämnades till

  Datum: 2016-10-06 Typ: Dokument
 • Rapport åldersbestämning unga lagöverträdare

  sv Rapport åldersbestämning unga lagöverträdare Åklagarmyndigheten I denna rapport görs en genomgång av problematiken kring åldersbestämning av unga lagöverträdare. Genomgången syftar främst till

  Datum: 2016-02-10 Typ: Dokument
 • Framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan 2018-2021.pdf

  sv Åklagarmyndigheten Rättsväsendets myndigheter har publicerat den årliga gemensamma prognosen om kommande volymer. På fyra års sikt beräknas antalet ärenden som redovisas från polisen till

  Datum: 2018-03-01 Typ: Dokument