Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2013/1164 Avvisning av överklagande

  sv ÅM 2013/1164 Avvisning av överklagande Åklagarmyndigheten Målet gäller avvisning av överklagande alt. återställande av försutten tid. Frågan är om ett överklagande inkommit i rätt tid till

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/1780 Grov misshandel m.m.

  sv ÅM 2013/1780 Grov misshandel m.m. Åklagarmyndigheten Den tilltalade har i Högsta domstolen åberopat ny bevisning och anfört att det finns skäl för extraordinär dispens (resning). Riksåklagaren

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/2404 Rån

  sv ÅM 2013/2404 Rån Åklagarmyndigheten En person har i en butik tillgripit en barnoverall till ett värde av 475 kr och med våld satt sig till motvärn när två ur butikspersonalen ingrep.

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/2963 Våldtäkt

  sv ÅM 2013/2963 Våldtäkt Åklagarmyndigheten En man har mot sitt nekande dömts för våldtäkt till fängelse i två år. Han har i Högsta domstolen åberopat ny bevisning och nya omständigheter. Efter

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/4831 Strafflindring

  sv ÅM 2014/4831 Strafflindring Åklagarmyndigheten Ne bis in idem, fråga om strafflindring på grund av långsam handläggning Sommaren 2013 fann Högsta domstolen (HD) att den svenska regleringen med

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/5010 Påföljdsfråga

  sv ÅM 2014/5010 Påföljdsfråga Åklagarmyndigheten En 20-årig man har dömts för att ha haft ett tiotal samlag med en flicka som var 14 år och sex månader. Gärningarna bedömdes som sexuellt

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/5913 Sexuellt utnyttjande

  sv ÅM 2014/5913 Sexuellt utnyttjande Åklagarmyndigheten En man har dömts för grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i 10 månader. Enligt hovrätten hade målsäganden

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/6431 Artskyddsbrott

  sv ÅM 2014/6431 Artskyddsbrott Åklagarmyndigheten En man som driver en djurklinik i aktiebolagsform har dömts för artskyddsbrott. Samtidigt har bolaget ålagts företagsbot. Artskyddsbrotten består

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/6942 Sexuellt utnyttjande

  sv ÅM 2014/6942 Sexuellt utnyttjande Åklagarmyndigheten En man som arbetade som kurator på en ungdomsmottagning hade vid flera tillfällen samlag och andra med samlag jämförliga handlingar med en

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/7243 Mord

  sv ÅM 2014/7243 Mord Åklagarmyndigheten Målet gäller bevisfrågor och om det finns synnerliga skäl för Högsta domstolen (HD) att meddela prövningstillstånd. Den tilltalade har åberopat ny

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument