Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2010/4261 Grovt skattebrott m.m.

  sv ÅM 2010/4261 Grovt skattebrott m.m. Åklagarmyndigheten Yrkande att Högsta domstolen undanröjer en hovrättsdom och visar målet åter till hovrätten för handläggning. Hovrätten har avvisat ett

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2011/0929 Grovt rattfylleri

  sv ÅM 2011/0929 Grovt rattfylleri Åklagarmyndigheten Målet gäller fråga om rubricering av rattfylleribrott vid förande av EU-moped.

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/6139 Utvisning

  sv ÅM 2018/6139 Utvisning Åklagarmyndigheten Överklagande till HD. Riksåklagaren vill att palestinsk medborgare ska utvisas efter avtjänat straff.

  Datum: 2018-10-04 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/7315 Fråga om sanktionskumulation

  ÅM 2018/7315 Fråga om sanktionskumulation Åklagarmyndigheten Hovrätten har dömt den tilltalade för bokföringsbrott till villkorlig dom och dagsböter. Åklagaren förde i målet även talan om att ett

  Datum: 2018-11-20 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/8192 Brott mot strålskyddslagen

  sv ÅM 2018/8192 Brott mot strålskyddslagen Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om straffrättslig lag kan tillämpas trots att den hänvisar till en teknisk standard på

  Datum: 2018-12-19 Typ: Dokument
 • ÅM 2017/6895 Överträdelse av näringsförbud

  sv ÅM 2017/6895 Överträdelse av näringsförbud Åklagarmyndigheten RÅ har överklagat en frikännande dom som gäller överträdelse av förbudet för den som ålagts näringsförbud att återkommande ta emot

  Datum: 2017-11-10 Typ: Dokument
 • ÅM 2017/6536 Smitning

  ÅM 2017/6536 Smitning Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva hur straffbestämmelsen om obehörigt avvikande från trafikolycksplats (s.k. smitning) förhåller sig till

  Datum: 2017-11-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2017/6895 Framställan fråm EBM

  sv ÅM 2017/6895 Framställan fråm EBM Åklagarmyndigheten RÅ har överklagat en frikännande dom som gäller överträdelse av förbudet för den som ålagts näringsförbud att återkommande ta emot uppdrag i

  Datum: 2017-11-10 Typ: Dokument