Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2016/6760 Jaktbrott

  sv ÅM 2016/6760 Jaktbrott Åklagarmyndigheten En person har dömts till 50 dagsböter för jaktbrott för att olovligen ha tillägnat sig en älg på annans jaktområde. Han har överklagat domen och yrkat

  Datum: 2016-11-28 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/8688 Brott mot strålskyddslagen

  sv ÅM 2016/8688 Brott mot strålskyddslagen Åklagarmyndigheten Legalitetsprincipen och straffrättsvillfarelse En person dömdes vid tingsrätten för brott mot strålskyddslagen till dagsböter för att

  Datum: 2016-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/8370 Våldtäkt

  sv ÅM 2016/8370 Våldtäkt Åklagarmyndigheten Målet handlar om bevisvärdering i sexualmål. Hovrätten dömde en 28-årig man för våldtäkt. Målsägande var en kvinnlig arbetskamrat till mannen. Händelsen

  Datum: 2016-12-20 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/9274 Kvarstad

  sv ÅM 2016/9274 Kvarstad Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat ett beslut om kvarstad till Högsta domstolen. Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om ett av Migrationsverket

  Datum: 2017-01-09 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/7260 Penningtvättsbrott

  sv ÅM 2016/7260 Penningtvättsbrott Åklagarmyndigheten En person har dömts för penningtvättsbrott bestående i att personen upplåtit sitt bankkonto för omsättning av medel som härrör från

  Datum: 2017-02-07 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/7544 Upphovsrättsintrång

  sv ÅM 2016/7544 Upphovsrättsintrång Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en dom från Patent- och marknadsöverdomstolen till Högsta domstolen.

  Datum: 2016-11-07 Typ: Dokument
 • AMR 7329-19 Krigsförbrytelse

  sv AMR 7329-19 Krigsförbrytelse Åklagarmyndigheten En person har åtalats och dömts för krigsförbrytelse för att tillsammans och i samförstånd med andra under en icke-internationell väpnad konflikt

  Datum: 2020-02-18 Typ: Dokument
 • Årsredovisning 2019

  sv Årsredovisning 2019 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndigheten har lämnat årsredovisning 2019 till regeringen. I den framgår bland annat att fler åklagare än någonsin rekryterats till myndigheten.

  Datum: 2020-02-21 Typ: Dokument
 • AMR 1689 20 Grovt vapenbrott

  sv AMR 1689 20 Grovt vapenbrott Åklagarmyndigheten Svarsskrivelse till HD i ett mål om grovt vapenbrott Målet i HD gäller frågan om gränsdragningen mellan grovt vapenbrott och normalgradsbrottet.

  Datum: 2020-03-19 Typ: Dokument