Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2019 10

  sv ÅM 2019 10 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret TSF 2018-69".

  Datum: 2019-10-10 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-585

  sv ÅM 2019-585 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i

  Datum: 2019-10-10 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-597

  sv ÅM 2019-597 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "​Transportstyrelsens föreskrifter om sammankoppling av bilar och släpvagnar".

  Datum: 2019-10-10 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-153

  sv ÅM 2019-153 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit".

  Datum: 2019-10-03 Typ: Dokument
 • RättsPM 2019:5 Utvisning på grund av brott

  sv RättsPM 2019:5 Utvisning på grund av brott Åklagarmyndigheten UC Stockholm har tagit fram en ny rättspromemoria om utvisning på grund av brott med vägledning för åklagare. Denna promemoria

  Datum: 2019-10-04 Typ: Dokument
 • ÅM 2018-1668

  sv ÅM 2018-1668 Åklagarmyndigheten Yttrande över "Kameraövervakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande (SOU 2018:62)"

  Datum: 2019-10-01 Typ: Dokument
 • ÅM 2018 1636

  sv ÅM 2018 1636 Åklagarmyndigheten Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (SOU 2018:63)

  Datum: 2019-10-01 Typ: Dokument
 • RättsPM 2005:3 Utländska körkort

  sv RättsPM 2005:3 Utländska körkort Åklagarmyndigheten Denna rättspromemoria behandlar utländska körkorts giltighet i Sverige och vissa andra frågor som är förknippade med detta. Den ska läsas som

  Datum: 2019-10-01 Typ: Dokument
 • ÅM 2018 1609

  sv ÅM 2018 1609 Åklagarmyndigheten

  Datum: 2019-10-01 Typ: Dokument