Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅFS 2014:13 (Ändring i ÅFS 2011:09)

  sv ÅFS 2014:13 (Ändring i ÅFS 2011:09) Åklagarmyndigheten Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2011:9) om fullgörande av jour och beredskap. (Beslutade den 3 november 2014.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2015:03 (Ändring i ÅFS 2015:02)

  sv ÅFS 2015:03 (Ändring i ÅFS 2015:02) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2015:2) om restriktioner. (Beslutade

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2015:05 (Ändring i ÅFS 2007:12)

  sv ÅFS 2015:05 (Ändring i ÅFS 2007:12) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2016:05 (Ändring i ÅFS 2005:17)

  sv ÅFS 2016:05 (Ändring i ÅFS 2005:17) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2016:06 (Ändring i ÅFS 2007:12)

  sv ÅFS 2016:06 (Ändring i ÅFS 2007:12) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2016:08 (Ändring i ÅFS 2014:16)

  sv ÅFS 2016:08 (Ändring i ÅFS 2014:16) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:16) om var ärenden om brott av

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2017:03 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  sv ÅFS 2017:03 (Ändring i ÅFS 2005:09) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2007:17 (Ändring i ÅFS 2005:19)

  sv ÅFS 2007:17 (Ändring i ÅFS 2005:19) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:19) om diarieföring. (Beslutade den 20 december

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2010:02 (Ändring i ÅFS 2007:12)

  sv ÅFS 2010:02 (Ändring i ÅFS 2007:12) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den 15

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2011:03 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  sv ÅFS 2011:03 (Ändring i ÅFS 2005:09) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument