Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅFS 2007:03

  sv ÅFS 2007:03 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om skyldighet att i vissa fall skydda innehållet i ärenden och dokument från direktåtkomst i verksamhetsstödet Cåbra. (Beslutade

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2007:12

  sv ÅFS 2007:12 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete. (Beslutade 15 juni 2007).

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2011:02

  sv ÅFS 2011:02 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om fördelning av ärenden enligt lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser mellan

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2011:09

  sv ÅFS 2011:09 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens allmänna råd om fullgörande av jour och beredskap. (Beslutade den 22 december 2011.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2012:02

  sv ÅFS 2012:02 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om rättslig tillsyn. (Beslutade den 28 maj 2012.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:02

  sv ÅFS 2005:02 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om mål som är av intresse för rättsutvecklingen och prejudikatbildningen. (Beslutade den 3 mars 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:8

  sv ÅFS 2005:8 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om rättslig styrning och information inom åklagarväsendet. (Senast ändrad genom ÅFS 2019:9)

  Datum: 2020-03-12 Typ: Dokument
 • ÅFS 2007:05

  sv ÅFS 2007:05 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakning och uppföljning vid Åklagarmyndigheten av pågående förundersökningar. (Beslutade den 30 mars 2007.

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2014:07 (Ersätter ÅFS 2006:01)

  sv ÅFS 2014:07 (Ersätter ÅFS 2006:01) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om IT-säkerhet inom åklagarväsendet. (Beslutade den 29 september 2014.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2014:10 (Ersätter ÅFS 2005:11)

  sv ÅFS 2014:10 (Ersätter ÅFS 2005:11) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om underrättelse i vissa fall. (Beslutade den 29 september 2014.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument