Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2019-2018

  sv ÅM 2019-2018 Åklagarmyndigheten ​Åklagarmyndighetens yttrande över "Förslag till nya föreskrifter för fördelning av rättspsykiatriska undersökningar m.m."

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-623

  sv ÅM 2019-623 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1)".

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1454

  sv ÅM 2019-1454 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "Digital kommunikation i domstolsprocesser (​Ds 2019:18)".

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1467

  sv ÅM 2019-1467 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer (Ds 2019:17)".

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1253

  sv ÅM 2019-1253 Åklagarmyndigheten

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1614

  sv ÅM 2019-1614 Åklagarmyndigheten ​Åklagarmyndighetens yttrande över förslag till föreskrifter om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1656

  sv ÅM 2019-1656 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "Vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar".

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1677

  sv ÅM 2019-1677 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över ​"Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om försöksverksamhet med elchockvapen".

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1727

  sv ÅM 2019-1727 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "Bättre polisutbildning för civilanställda."

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1728

  sv ÅM 2019-1728 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar. Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar (Ds 2019:20)

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument