Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • RättsPM 2019:3 Människosmuggling

  sv RättsPM 2019:3 Människosmuggling Åklagarmyndigheten Promemorian ger rättslig vägledning genom att belysa vissa av de vanligaste frågorna som kan uppstå i förundersökningar gällande

  Datum: 2019-05-03 Typ: Dokument
 • RättsPM 2019:2 Egenmäktighet med barn

  sv RättsPM 2019:2 Egenmäktighet med barn Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum Stockholm publicerar en RättsPM om egenmäktighet med barn. Syftet med RättsPM är att belysa ett antal av de

  Datum: 2019-02-28 Typ: Dokument
 • RättsPM 2010:1 Tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

  RättsPM 2010:1 Tillträdesförbud vid idrottsarrangemang Åklagarmyndigheten Sedan uppdateringen av denna RättsPM i mars 2015 har ytterligare lagändringar skett. Ett maskeringsförbud har införts i 5

  Datum: 2019-11-28 Typ: Dokument
 • RättsPM 2016:01 Narkotika preparatbeskrivning

  sv RättsPM 2016:01 Narkotika preparatbeskrivning Åklagarmyndigheten Denna RättsPM 2016:1 Narkotika - Preparatbeskrivning uppdaterades i oktober 2019. Beskrivningar av de preparat som

  Datum: 2019-10-24 Typ: Dokument
 • RättsPM 2018:3 Hets mot folkgrupp på sociala medier

  sv RättsPM 2018:3 Hets mot folkgrupp på sociala medier Åklagarmyndigheten RättsPM 2018:3 Hets mot folkgrupp på sociala medier. En rättslig vägledning utgiven av Utvecklingscentrum Malmö i juli

  Datum: 2018-10-04 Typ: Dokument
 • RättsPM 2018:4 Gränsen för straffbart tjänstefel

  sv RättsPM 2018:4 Gränsen för straffbart tjänstefel Åklagarmyndigheten RättsPM 2018:4. Gränsen för straffbart tjänstefel av åklagare eller domare en analys av bl.a. NJA 2017 s. 842 Utgiven av

  Datum: 2018-10-04 Typ: Dokument
 • RättsPM 2005:06 Den nya sexualbrottslagstiftningen

  sv RättsPM 2005:06 Den nya sexualbrottslagstiftningen Åklagarmyndigheten Den 1 april 2005 genomfördes genomgripande förändringar av bestämmelserna om sexualbrott. Promemorian innehåller en

  Datum: 2015-11-20 Typ: Dokument
 • RättsPM 2006:08 Grov kvinnofridskränkning

  sv RättsPM 2006:08 Grov kvinnofridskränkning Åklagarmyndigheten Granskning vid ett antal åklagarkammare av ärenden som gäller grov kvinnofridskränkning.

  Datum: 2015-11-20 Typ: Dokument