Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2012/6840 Människohandel

  sv ÅM 2012/6840 Människohandel Åklagarmyndigheten RÅ yrkar att Högsta domstolen dömer de tilltalade för människohandel och bestämmer påföljden till fängelse i minst två år. På grund av stor

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2012/8071 Mord

  sv ÅM 2012/8071 Mord Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en dom där en man dömts av hovrätten till 17 års fängelse för mord på sin före detta hustru. Mordet skedde inför ögonen på de

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/3179 Upphovsrättsbrott (fildelning)

  sv ÅM 2013/3179 Upphovsrättsbrott (fildelning) Åklagarmyndigheten En person har i hovrätten dömts till 160 dagböter för brott mot upphovsrättslagen bestående i att han under knappt tio månaders

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/9003 Framkallande av fara för annan

  sv ÅM 2013/9003 Framkallande av fara för annan Åklagarmyndigheten Överklagande till HD i mål ang. framkallande av fara för annan En hivsmittad man – som stod under behandling för sin hivsmitta –

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/9438 Tjänstefel

  sv ÅM 2013/9438 Tjänstefel Åklagarmyndigheten Den fråga som riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva är om en förskolas anmälan enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen kan anses ske vid

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/10106 Smugglingsbrott

  sv ÅM 2013/10106 Smugglingsbrott Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar när ett smugglingsbrott som sker via postförsändelse fullbordas. Riksåklagaren har överklagat

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/1525 Påföljdsfråga

  sv ÅM 2014/1525 Påföljdsfråga Åklagarmyndigheten En kvinna har dömts för förskingring och ålagts att i form av skadestånd betala tillbaka det förskingrade beloppet till målsäganden. Tingsrätten

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/5018 Brott mot jordabalken

  sv ÅM 2014/5018 Brott mot jordabalken Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom om brott mot jordabalken (olaglig lägenhetsförmedling) och bokföringsbrott. De frågor som

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/6951 Kroppsbesiktning överklagande

  sv ÅM 2016/6951 Kroppsbesiktning överklagande Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har i dag överklagat ett beslut där hovrätten har avslagit en begäran om kroppsbesiktning för att utreda om en

  Datum: 2016-10-18 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/7546 Utvisning

  sv ÅM 2016/7546 Utvisning Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om en man som dömts för grov kvinnofridskränkning och misshandel av ett av sina barn ska utvisas ur

  Datum: 2016-11-02 Typ: Dokument