Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅFS 2017:07 (Upphävd)

  sv ÅFS 2017:07 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa

  Datum: 2018-02-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2017:08 (Ändring i ÅFS 2012:02)

  sv ÅFS 2017:08 (Ändring i ÅFS 2012:02) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2012:2) om rättslig tillsyn. (

  Datum: 2018-02-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2014:12 (Ändring i ÅFS 2005:17)

  sv ÅFS 2014:12 (Ändring i ÅFS 2005:17) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2014:13 (Ändring i ÅFS 2011:09)

  sv ÅFS 2014:13 (Ändring i ÅFS 2011:09) Åklagarmyndigheten Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2011:9) om fullgörande av jour och beredskap. (Beslutade den 3 november 2014.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2014:15

  sv ÅFS 2014:15 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare. (Beslutade den 22 december 2014

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2014:17 (Upphävd)

  sv ÅFS 2014:17 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2014:4) om indelning av den operativa verksamheten. (Beslutade den

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2015:03 (Ändring i ÅFS 2015:02)

  sv ÅFS 2015:03 (Ändring i ÅFS 2015:02) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2015:2) om restriktioner. (Beslutade

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2015:05 (Ändring i ÅFS 2007:12)

  sv ÅFS 2015:05 (Ändring i ÅFS 2007:12) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2015:09 (Notis)

  sv ÅFS 2015:09 (Notis) Åklagarmyndigheten Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott.

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2016:04 (Notis)

  sv ÅFS 2016:04 (Notis) Åklagarmyndigheten Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott.

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument