Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2018/8330 Våldtäkt

  sv ÅM 2018/8330 Våldtäkt Åklagarmyndigheten Svarsskrivelse till HD i mål om våldtäkt enligt samtyckeslagen. En man har dömts för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § BrB i dess lydelse efter den 1 juli

  Datum: 2019-01-04 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/6507 Grovt bokföringsbrott

  sv ÅM 2018/6507 Grovt bokföringsbrott Åklagarmyndigheten Målet gäller frågan om gränsdragningen mellan bokföringsbrott av normalgraden och det grova brottet.

  Datum: 2019-01-21 Typ: Dokument
 • ÅM 2019/1300 Grov mordbrand

  sv ÅM 2019/1300 Grov mordbrand Åklagarmyndigheten En kvinna har dömts för bl.a. grov mordbrand till fängelse i 6 år och 2 månader. Kvinnan hade anlagt en brand i en ICA Kvantum butik genom att

  Datum: 2019-02-28 Typ: Dokument
 • ÅM 2019/2010 Grovt narkotikabrott

  sv ÅM 2019/2010 Grovt narkotikabrott Åklagarmyndigheten En person har dömts till fängelse i fyra år och sex månader för att ha transporterat cirka 60 kg cannabisharts. Han har överklagat

  Datum: 2019-03-22 Typ: Dokument
 • ÅM 2019/2125 Våldtäkt

  sv ÅM 2019/2125 Våldtäkt Åklagarmyndigheten En man har dömts för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första stycket första meningen och tredje meningen p 2 brottsbalken i dess lydelse efter den 1 juli 2018

  Datum: 2019-03-27 Typ: Dokument
 • AMR-4799-20 Osann försäkran

  AMR-4799-20 Osann försäkran Åklagarmyndigheten En person dömdes för osann försäkran, grovt brott, för att han vid genomförandet av högskoleprovet har undertecknat en försäkran på heder och samvete

  Datum: 2020-09-01 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-1581

  sv ÅM 2017-1581 Åklagarmyndigheten Yttrande i anledning av artikel 4.5 i Europarlamentets och rådets direktiv av den 26 oktober 2016 om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • AMR-3027-20 Hot mot tjänsteman

  AMR-3027-20 Hot mot tjänsteman Åklagarmyndigheten Fråga bl.a. om hur begreppet myndighetsutövning i straffbestämmelsen om hot mot tjänsteman ska förstås och om rätten till yttrandefrihet hindrar

  Datum: 2020-06-16 Typ: Dokument
 • AMR-4612-20 Skattebrott

  AMR-4612-20 Skattebrott Åklagarmyndigheten Den dömde har under två års tid bedrivit näringsverksamhet i form av handel med ett läkemedel som inte varit godkänt för försäljning. Näringsverksamheten

  Datum: 2020-09-18 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/3953 Människosmuggling

  ÅM 2018/3953 Människosmuggling Åklagarmyndigheten Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om rubricering och påföljd i ett mål där tre personer dömts för människosmuggling av

  Datum: 2018-06-28 Typ: Dokument