Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2019-1959

  sv ÅM 2019-1959 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "​Ändring av Transportsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:XX) om förarprov, gemensamma bestämmelser TSF 2019-

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1057

  sv ÅM 2019-1057 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över polismyndighetens förslag till gallring av handlingar i brottsutredningar.

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-1807

  sv ÅM 2017-1807 Åklagarmyndigheten

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-1339

  sv ÅM 2017-1339 Åklagarmyndigheten Yttrande över departementspromemor¡an "Körkortslån" (Ds 2017:351)

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-1345

  sv ÅM 2017-1345 Åklagarmyndigheten

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-1353

  sv ÅM 2017-1353 Åklagarmyndigheten

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-1414

  sv ÅM 2017-1414 Åklagarmyndigheten

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-1485

  sv ÅM 2017-1485 Åklagarmyndigheten

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-1553

  sv ÅM 2017-1553 Åklagarmyndigheten

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-1589

  sv ÅM 2017-1589 Åklagarmyndigheten

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument