Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2014/6942 Sexuellt utnyttjande

  sv ÅM 2014/6942 Sexuellt utnyttjande Åklagarmyndigheten En man som arbetade som kurator på en ungdomsmottagning hade vid flera tillfällen samlag och andra med samlag jämförliga handlingar med en

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/7243 Mord

  sv ÅM 2014/7243 Mord Åklagarmyndigheten Målet gäller bevisfrågor och om det finns synnerliga skäl för Högsta domstolen (HD) att meddela prövningstillstånd. Den tilltalade har åberopat ny

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/7296 Mord

  sv ÅM 2014/7296 Mord Åklagarmyndigheten Målet gäller bevisfrågor och om det finns synnerliga skäl för Högsta domstolen (HD) att meddela prövningstillstånd. Den tilltalade har åberopat ny bevisning

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/7544 Våldtäkt mot barn

  sv ÅM 2014/7544 Våldtäkt mot barn Åklagarmyndigheten En man hade mot sitt nekande dömts för bland annat våldtäkt mot barn. Då han var missnöjd med sin försvarare vid tingsrätten fick han efter

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/7980 Grov narkotikasmuggling

  sv ÅM 2014/7980 Grov narkotikasmuggling Åklagarmyndigheten En tilltalad har dömts för grov narkotikasmuggling. Andra personer har i en tidigare rättegång dömts för medverkan i samma brottslighet.

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/8353 Beaktande av utländsk dom

  sv ÅM 2014/8353 Beaktande av utländsk dom Åklagarmyndigheten Fyra tilltalade begick flera av grov stöld och en stöld i olika orter i Sverige. I tiden härefter begick samma tilltalade en grov stöld

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/8733 Ohörsamhet mot ordningsmakten

  sv ÅM 2014/8733 Ohörsamhet mot ordningsmakten Åklagarmyndigheten En person har dömts för ohörsamhet mot ordningsmakten till 30 dagsböter för att som deltagare i folksamling som stört allmän

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/9281 Återupptagande av mål

  sv ÅM 2014/9281 Återupptagande av mål Åklagarmyndigheten Riksåklagaren anser inte att den tilltalade haft laga förfall då han försovit sig på grund av att hans väckarklocka inte ringt. Hovrätten

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument