Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • Ekonomisk prognos okt 2017

  sv Ekonomisk prognos okt 2017 Åklagarmyndigheten Ekonomisk prognos från Åklagarmyndigheten till regeringen oktober 2017

  Datum: 2018-01-16 Typ: Dokument
 • Ekonomisk prognos jan 2018

  sv Ekonomisk prognos jan 2018 Åklagarmyndigheten Ekonomisk prognos från Åklagarmyndigheten till regeringen januari 2018.

  Datum: 2018-01-16 Typ: Dokument
 • Ekonomisk prognos maj 2018

  sv Ekonomisk prognos maj 2018 Åklagarmyndigheten Ekonomisk prognos från Åklagarmyndigheten till regeringen maj 2018.

  Datum: 2018-08-10 Typ: Dokument
 • Ekonomisk prognos februari 2018

  sv Ekonomisk prognos februari 2018 Åklagarmyndigheten Ekonomisk prognos från Åklagarmyndigheten till regeringen februari 2018.

  Datum: 2018-08-10 Typ: Dokument
 • Verksamhetsplan 2018

  sv Verksamhetsplan 2018 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens årliga verksamhetsplan uppdateras tertialvis i samband med att uppföljning görs av olika projekt och verksamheter. Den version som

  Datum: 2018-10-02 Typ: Dokument
 • Ekonomisk prognos maj 2020

  Ekonomisk prognos maj 2020 Åklagarmyndigheten Ekonomisk prognos från Åklagarmyndigheten till regeringen maj 2020.

  Datum: 2020-04-28 Typ: Dokument
 • Ekonomisk prognos januari 2019

  sv Ekonomisk prognos januari 2019 Åklagarmyndigheten Ekonomisk prognos från Åklagarmyndigheten till regeringen januari 2019.

  Datum: 2019-04-25 Typ: Dokument
 • Ekonomisk prognos februari 2019

  sv Ekonomisk prognos februari 2019 Åklagarmyndigheten Ekonomisk prognos från Åklagarmyndigheten till regeringen februari 2019.

  Datum: 2019-04-25 Typ: Dokument
 • Ekonomisk prognos maj 2019

  sv Ekonomisk prognos maj 2019 Åklagarmyndigheten Ekonomisk prognos från Åklagarmyndigheten till regeringen maj 2019.

  Datum: 2019-04-25 Typ: Dokument
 • Ekonomisk prognos februari 2020

  Ekonomisk prognos februari 2020 Åklagarmyndigheten Ekonomisk prognos från Åklagarmyndigheten till regeringen februari 2020.

  Datum: 2020-04-28 Typ: Dokument