Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • AMR 1121-20 Grovt bidragsbrott

  sv AMR 1121-20 Grovt bidragsbrott Åklagarmyndigheten Hovrätten har dömt den tilltalade för 41 bidragsbrott under tidsperioden 2012-04-01–2015-05-31. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom

  Datum: 2020-04-29 Typ: Dokument
 • AMR 1126 20 Grunder för överklagande

  sv AMR 1126 20 Grunder för överklagande Åklagarmyndigheten AMR 1126 20 Grunder för överklagande i Högsta domstolens mål B 1122-20.

  Datum: 2020-03-18 Typ: Dokument
 • AMR 1140-20 Våldtäkt mot barn

  AMR 1140-20 Våldtäkt mot barn Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en dom om utnyttjande av barn för sexuell posering. En man åtalades för våldtäkt mot barn då han haft samlag med en

  Datum: 2020-03-02 Typ: Dokument
 • AMR 1216-20 Målsägandebiträde i hovrätt

  sv AMR 1216-20 Målsägandebiträde i hovrätt Åklagarmyndigheten Yttrande till HD i fråga om förordnande av målsägandebiträde i hovrätt. En man har av tingsrätten dömts för ett synnerligen brutalt

  Datum: 2020-02-17 Typ: Dokument
 • AMR 1561-19 Vållande till annans död, grovt brott

  sv AMR 1561-19 Vållande till annans död, grovt brott Åklagarmyndigheten Fråga om straffansvar för vållande till annans död. ​Två personer har dömts för vållande till annans död, grovt brott, för

  Datum: 2019-06-20 Typ: Dokument
 • AMR 1581-20 Försök till grov misshandel

  sv AMR 1581-20 Försök till grov misshandel Åklagarmyndigheten En man åtalades för försök till synnerligen grov misshandel bestående i att han mot betalning åtagit sig att misshandla en person

  Datum: 2020-03-26 Typ: Dokument
 • AMR 1689 20 Grovt vapenbrott

  sv AMR 1689 20 Grovt vapenbrott Åklagarmyndigheten Svarsskrivelse till HD i ett mål om grovt vapenbrott Målet i HD gäller frågan om gränsdragningen mellan grovt vapenbrott och normalgradsbrottet.

  Datum: 2020-03-19 Typ: Dokument
 • AMR 1917-20 Misshandel

  AMR 1917-20 Misshandel Åklagarmyndigheten Åtalet i målet gäller misshandel. Den tilltalade har invänt att hans avsikt inte varit att slå målsäganden utan en annan person. Tingsrätten ogillade

  Datum: 2020-06-01 Typ: Dokument
 • AMR 1991-20 Grov misshandel

  sv AMR 1991-20 Grov misshandel Åklagarmyndigheten Svarsskrivelse till HD i mål om grov misshandel m.m.. Klaganden åberopar ny bevisning. RÅ avstyrker prövningstillstånd.

  Datum: 2020-03-26 Typ: Dokument