Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2017-1312

  sv ÅM 2017-1312 Åklagarmyndigheten

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-1335

  sv ÅM 2017-1335 Åklagarmyndigheten Yttrande över utkast till lagrådsremiss - En utvidgning av kapningsbrottet.

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-1336

  sv ÅM 2017-1336 Åklagarmyndigheten

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2016-436

  sv ÅM 2016-436 Åklagarmyndigheten Yttrande över promemorian ”Elektroniska vägfraktsedlar (Ds 2016:42)”.

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2016-469

  sv ÅM 2016-469 Åklagarmyndigheten Yttrande över betänkandet "En översyn av lagstiftningen om företagsbot" (SOU 2016:821).

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2017:1779

  sv ÅM 2017:1779 Åklagarmyndigheten Yttrande över betänkande om Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72).

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2016-136.pdf

  sv ÅM 2016-136.pdf Åklagarmyndigheten Yttrande över 2014 års sexualbrottskommittés betänkande "Ett starkare skydd för den sexuella integriteten" (SOU 2016:60)

  Datum: 2017-02-08 Typ: Dokument