Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2017-1581

  sv ÅM 2017-1581 Åklagarmyndigheten Yttrande i anledning av artikel 4.5 i Europarlamentets och rådets direktiv av den 26 oktober 2016 om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • Prioriterade prejudikatfrågor 2018.pdf

  sv Åklagarmyndigheten Riksåklagarens uppgift som åklagare i Högsta domstolen syftar till att få fram en enhetlig och tydlig praxis i rättsliga frågor av betydelse för åklagarverksamheten. Till

  Datum: 2018-02-16 Typ: Dokument
 • Prioriterade prejudikatfrågor 2017

  sv Prioriterade prejudikatfrågor 2017 Åklagarmyndigheten Listan över 2017 års prioriterade prejudikatfrågor har nu färdigställts. Riksåklagarens uppgift som åklagare i Högsta domstolen syftar till

  Datum: 2017-02-21 Typ: Dokument
 • Prioriterade prejudikatfrågor 2016

  sv Prioriterade prejudikatfrågor 2016 Åklagarmyndigheten Riksåklagarens uppgift som åklagare i Högsta domstolen syftar till att få fram en enhetlig och tydlig praxis i rättsliga frågor av

  Datum: 2016-02-17 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/6248 Våldtäkt mot barn

  sv ÅM 2018/6248 Våldtäkt mot barn Åklagarmyndigheten Riksåklagarens uppfattning är att det är av intresse ur prejudikatsynpunkt att Högsta domstolen klargör hur straffvärdebedömningen vid

  Datum: 2018-10-11 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/1181 Grovt rattfylleri och sömn

  sv ÅM 2018/1181 Grovt rattfylleri och sömn Åklagarmyndigheten Frågan i målet är hur en invändning om avsaknad av uppsåt på grund av sömn ska hanteras och bedömas. Riksåklagaren, som bl.a.

  Datum: 2018-04-03 Typ: Dokument
 • AMR-3027-20 Hot mot tjänsteman

  AMR-3027-20 Hot mot tjänsteman Åklagarmyndigheten Fråga bl.a. om hur begreppet myndighetsutövning i straffbestämmelsen om hot mot tjänsteman ska förstås och om rätten till yttrandefrihet hindrar

  Datum: 2020-06-16 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/1552 Brukande av falsk urkund

  ÅM 2018/1552 Brukande av falsk urkund Åklagarmyndigheten En person har dömts för brukande av falsk urkund för att i samband med att han greps av polis ha åberopat dels ett förfalskat körkort, dels

  Datum: 2018-04-18 Typ: Dokument