Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅFS 2012:03 (Upphävd)

  sv ÅFS 2012:03 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2006:12) om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2013:07 (Upphävd)

  sv ÅFS 2013:07 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphävande av Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2005:23) om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2007:07 (Upphävd)

  sv ÅFS 2007:07 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2007:09 (Upphävd))

  sv ÅFS 2007:09 (Upphävd)) Åklagarmyndigheten Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2005:23) om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter. (

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2008:04 (Upphävd)

  sv ÅFS 2008:04 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2010:03 (Upphävd)

  sv ÅFS 2010:03 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2006:12) om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2010:04 (Upphävd)

  sv ÅFS 2010:04 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2010:08 (Upphävd)

  sv ÅFS 2010:08 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:11 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:11 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om underrättelse till riksåklagaren i vissa fall. (Beslutade 18 november 2005).

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:12 (Upphävd).

  sv ÅFS 2005:12 (Upphävd). Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om Eurojust. (Beslutade 2 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument