Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅFS 2019:8 (Ändring i ÅFS 2005:2)

  sv ÅFS 2019:8 (Ändring i ÅFS 2005:2) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:2) om mål som är av intresse för rättsutvecklingen

  Datum: 2019-12-17 Typ: Dokument
 • ÅFS 2019:10 (Ändring i ÅFS 2014 16)

  sv ÅFS 2019:10 (Ändring i ÅFS 2014 16) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2014:16) om var ärenden om brott av vissa

  Datum: 2019-12-19 Typ: Dokument
 • ÅFS 2019:11 (Ändring i ÅFS 2012 2)

  sv ÅFS 2019:11 (Ändring i ÅFS 2012 2) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2012:2) om rättslig tillsyn. (Beslutade den 16

  Datum: 2019-12-19 Typ: Dokument
 • ÅFS 2018:4 (Ändring i ÅFS 2007:12)

  sv ÅFS 2018:4 (Ändring i ÅFS 2007:12) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den

  Datum: 2018-03-21 Typ: Dokument
 • ÅFS 2017:05 (Ändring i ÅFS 2007:12)

  sv ÅFS 2017:05 (Ändring i ÅFS 2007:12) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den

  Datum: 2018-02-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2019:6 (Ändring i ÅFS 2005:25)

  sv ÅFS 2019:6 (Ändring i ÅFS 2005:25) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:25) om samordning av brottmålsärenden. (Beslutade

  Datum: 2019-11-26 Typ: Dokument
 • ÅFS 2017:09 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  sv ÅFS 2017:09 (Ändring i ÅFS 2005:09) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning

  Datum: 2018-02-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2018:01 (Ändring i ÅFS 2005:18)

  sv ÅFS 2018:01 (Ändring i ÅFS 2005:18) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:18) om upphandling inom Åklagarmyndigheten. (

  Datum: 2018-02-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2018:2 (Ändring i ÅFS 2005:25)

  sv ÅFS 2018:2 (Ändring i ÅFS 2005:25) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:25) om samordning av brottmålsärenden. (Beslutade

  Datum: 2018-02-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2014:05 (Ändring i ÅFS 2005:25)

  sv ÅFS 2014:05 (Ändring i ÅFS 2005:25) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:25) om samordning av brottmålsärenden. (

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument