Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • RättsPM 2011:4 Förstörandelagen.pdf

  sv RättsPM 2011:4 Förstörandelagen.pdf Åklagarmyndigheten RättsPM 2011:4 om lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser. Lagen trädde i kraft den 1 april 2011. (Denna

  Datum: 2018-09-26 Typ: Dokument
 • RättsPM 2005:12 Mopeder - några rättsliga frågor

  sv RättsPM 2005:12 Mopeder - några rättsliga frågor Åklagarmyndigheten Promemorian redogör för olika typer av mopeder och presenterar några rättsliga frågor. Uppdaterad september 2011.

  Datum: 2015-11-20 Typ: Dokument
 • RättsPM 2007:13 Bevisvärdering sexualbrottmål

  sv RättsPM 2007:13 Bevisvärdering sexualbrottmål Åklagarmyndigheten Promemorian redovisar en kartläggning av domstolarnas bevisvärdering i sexualbrottmål, hur åklagarnas gärningsbeskrivning har

  Datum: 2015-11-20 Typ: Dokument
 • RättsPM 2020:2 Penningbeslag handläggningsstöd

  sv RättsPM 2020:2 Penningbeslag handläggningsstöd Åklagarmyndigheten Hur tillvaratar åklagaren bäst målsägandens rätt vid penningbeslag av kontomedel? Uppdaterad i juli 2020.

  Datum: 2020-07-17 Typ: Dokument
 • RättsPM 2019:5 Utvisning på grund av brott

  sv RättsPM 2019:5 Utvisning på grund av brott Åklagarmyndigheten UC Stockholm har tagit fram en ny rättspromemoria om utvisning på grund av brott med vägledning för åklagare. Denna promemoria

  Datum: 2019-10-04 Typ: Dokument
 • RättsPM 2005:3 Utländska körkort

  sv RättsPM 2005:3 Utländska körkort Åklagarmyndigheten Denna rättspromemoria behandlar utländska körkorts giltighet i Sverige och vissa andra frågor som är förknippade med detta. Den ska läsas som

  Datum: 2019-10-01 Typ: Dokument