Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2014/8733 Ohörsamhet mot ordningsmakten

  sv ÅM 2014/8733 Ohörsamhet mot ordningsmakten Åklagarmyndigheten En person har dömts för ohörsamhet mot ordningsmakten till 30 dagsböter för att som deltagare i folksamling som stört allmän

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/9281 Återupptagande av mål

  sv ÅM 2014/9281 Återupptagande av mål Åklagarmyndigheten Riksåklagaren anser inte att den tilltalade haft laga förfall då han försovit sig på grund av att hans väckarklocka inte ringt. Hovrätten

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/7801 Bedrägeri

  sv ÅM 2014/7801 Bedrägeri Åklagarmyndigheten Den fråga som enligt riksåklagaren är intressant ur prejudikatsynpunkt är vad som ska ligga till grund för bedömningen av om rekvisiten skada/vinning

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/8194 Bidragsbrott

  sv ÅM 2014/8194 Bidragsbrott Åklagarmyndigheten Ett antal personer hade enligt åklagaren gjort sig skyldiga till grova bidragsbrott då de lämnat oriktiga uppgifter till försäkringskassan om vem

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2015/2433 Vållande till kroppskada

  sv ÅM 2015/2433 Vållande till kroppskada Åklagarmyndigheten Ett kosmetiskt ingrepp på en ung man utfördes på en mottagning utanför den etablerade hälso- och sjukvården. Läkaren som genomförde

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2012/6701 Våldtäkt mot barn

  sv ÅM 2012/6701 Våldtäkt mot barn Åklagarmyndigheten En 20-årig man åtalades för våldtäkt mot barn för att ha haft samlag med en 14-årig flicka. Mannen visste inte att flickan var under 15 år men

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2012/6707 Allmänfarlig vårdslöshet

  sv ÅM 2012/6707 Allmänfarlig vårdslöshet Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en dom som gäller ansvar för allmänfarlig vårdslöshet. En person åtalades för att i sin bostad ha vållat en

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2012/6840 Människohandel

  sv ÅM 2012/6840 Människohandel Åklagarmyndigheten RÅ yrkar att Högsta domstolen dömer de tilltalade för människohandel och bestämmer påföljden till fängelse i minst två år. På grund av stor

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2012/8071 Mord

  sv ÅM 2012/8071 Mord Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en dom där en man dömts av hovrätten till 17 års fängelse för mord på sin före detta hustru. Mordet skedde inför ögonen på de

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/3179 Upphovsrättsbrott (fildelning)

  sv ÅM 2013/3179 Upphovsrättsbrott (fildelning) Åklagarmyndigheten En person har i hovrätten dömts till 160 dagböter för brott mot upphovsrättslagen bestående i att han under knappt tio månaders

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument