Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2014/7544 Våldtäkt mot barn

  sv ÅM 2014/7544 Våldtäkt mot barn Åklagarmyndigheten En man hade mot sitt nekande dömts för bland annat våldtäkt mot barn. Då han var missnöjd med sin försvarare vid tingsrätten fick han efter

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/7980 Grov narkotikasmuggling

  sv ÅM 2014/7980 Grov narkotikasmuggling Åklagarmyndigheten En tilltalad har dömts för grov narkotikasmuggling. Andra personer har i en tidigare rättegång dömts för medverkan i samma brottslighet.

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/8353 Beaktande av utländsk dom

  sv ÅM 2014/8353 Beaktande av utländsk dom Åklagarmyndigheten Fyra tilltalade begick flera av grov stöld och en stöld i olika orter i Sverige. I tiden härefter begick samma tilltalade en grov stöld

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/8733 Ohörsamhet mot ordningsmakten

  sv ÅM 2014/8733 Ohörsamhet mot ordningsmakten Åklagarmyndigheten En person har dömts för ohörsamhet mot ordningsmakten till 30 dagsböter för att som deltagare i folksamling som stört allmän

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/9281 Återupptagande av mål

  sv ÅM 2014/9281 Återupptagande av mål Åklagarmyndigheten Riksåklagaren anser inte att den tilltalade haft laga förfall då han försovit sig på grund av att hans väckarklocka inte ringt. Hovrätten

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/9500 Våld mot tjänsteman

  sv ÅM 2014/9500 Våld mot tjänsteman Åklagarmyndigheten En person har dömts för våld mot tjänsteman då han sparkat en polis på benet. I målet är utrett att polisen bar benskydd och att sparken

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/5178 Grov stöld

  sv ÅM 2016/5178 Grov stöld Åklagarmyndigheten Den centrala frågan i målet gäller om tillgrepp av väskor från bagagehyllor på tåg ska bedömas som grova stölder eller som brott av normalgraden.

  Datum: 2016-07-28 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/2628 Grovt bokföringsbrott m.m.

  sv ÅM 2016/2628 Grovt bokföringsbrott m.m. Åklagarmyndigheten En tilltalad har dömts för grova bokförings- och skattebrott. Målet aktualiserar en fråga om straffansvar vid ekobrott i företag.

  Datum: 2016-10-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/6058 Egenmäktighet med barn

  sv ÅM 2016/6058 Egenmäktighet med barn Åklagarmyndigheten En kvinna har dömts till fängelse i fyra månader för egenmäktighet med barn för att ha skilt sin dotter från dotterns far, som var ensam

  Datum: 2016-10-24 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/8224 Häktning

  sv ÅM 2016/8224 Häktning Åklagarmyndigheten Fråga om flyktfara när misstänkt är bosatt i annat EU-land. En person som är medborgare i Litauen och bosatt i Litauen har i tingsrätten dömts för

  Datum: 2016-11-14 Typ: Dokument