Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2013/1780 Grov misshandel m.m.

  sv ÅM 2013/1780 Grov misshandel m.m. Åklagarmyndigheten Den tilltalade har i Högsta domstolen åberopat ny bevisning och anfört att det finns skäl för extraordinär dispens (resning). Riksåklagaren

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/2404 Rån

  sv ÅM 2013/2404 Rån Åklagarmyndigheten En person har i en butik tillgripit en barnoverall till ett värde av 475 kr och med våld satt sig till motvärn när två ur butikspersonalen ingrep.

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/2963 Våldtäkt

  sv ÅM 2013/2963 Våldtäkt Åklagarmyndigheten En man har mot sitt nekande dömts för våldtäkt till fängelse i två år. Han har i Högsta domstolen åberopat ny bevisning och nya omständigheter. Efter

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/4386 Grov skadegörelse

  sv ÅM 2013/4386 Grov skadegörelse Åklagarmyndigheten En man har av hovrätten dömts för grov skadegörelse för att ha sågat ner fyra tallar på en grannfastighet. Enligt hovrätten skulle skadan

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/4474 Förklaring ang resning, dubbelbestraffning

  sv ÅM 2013/4474 Förklaring ang resning, dubbelbestraffning Åklagarmyndigheten Med anledning av Högsta domstolens beslut om skattebrott och skattetillägg har de begärt riksåklagaren att skyndsamt

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/4807 Dataintrång

  sv ÅM 2013/4807 Dataintrång Åklagarmyndigheten En polis har dömts för dataintrång till dagsböter för att vid tre tillfällen ha gjort sökningar på sig själv i polisens IT-system. Sedan den

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/6401 Skyddande av brottsling

  sv ÅM 2013/6401 Skyddande av brottsling Åklagarmyndigheten Två personer har båda av hovrätten dömts för skyddande av brottsling, grovt brott, till fängelse i sex månader. Enligt hovrätten har de,

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/0848 Förberedelse till grovt skattebrott

  sv ÅM 2014/0848 Förberedelse till grovt skattebrott Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse till Högsta domstolen i ett mål där hovrätten dömt den tilltalade för en rad

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument