Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅFS 2005:07 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:07 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggningen av anmälningar mot åklagare och domare m.fl. (Beslutade den 29 september 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:10 (Notis)

  sv ÅFS 2005:10 (Notis) Åklagarmyndigheten Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott.

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:14 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:14 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggningen av ärenden om internationell rättslig hjälp. (Beslutade 5 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:15 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:15 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggning av ärenden enligt lagen om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar. (Beslutade 5

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:16 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:16 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggning av ärenden om erkännande och verkställighet inom EU av frysningsbeslut. (Beslutade den 5 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:18

  sv ÅFS 2005:18 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphandling inom Åklagarmyndigheten. (Beslutade 12 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:19

  sv ÅFS 2005:19 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om diarieföring. (Beslutade 19 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:22 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:22 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om datasäkerhet inom åklagarväsendet. (Beslutade 22 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:25

  sv ÅFS 2005:25 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om samordning av brottmålsärenden. (Beslutade 29 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:26

  sv ÅFS 2005:26 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om strafföreläggande. (Beslutade 29 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument