Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • AMR 2079-20 Brott mot aktiebolagslagen

  AMR 2079-20 Brott mot aktiebolagslagen Åklagarmyndigheten Den principiellt intressanta frågan i målet är om aktiebolaget genom utbetalning till aktieägare/styrelseledamot objektivt sett har lämnat

  Datum: 2020-04-27 Typ: Dokument
 • AMR 2540-20 Förberedelse till mord

  sv AMR 2540-20 Förberedelse till mord Åklagarmyndigheten En man har dömts för förberedelse till mord till fängelse i 6 år och 6 månader. Mannen var sedan tidigare dömd för grov utpressning till

  Datum: 2020-04-15 Typ: Dokument
 • AMR 262-20 Utvisning

  sv AMR 262-20 Utvisning Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en dom i Hovrätten över Skåne och Blekinge där hovrätten stoppat utvisningen av en man som dömts för försök till mordbrand i

  Datum: 2020-01-17 Typ: Dokument
 • AMR 3130-20 Brott mot knivlagen

  AMR 3130-20 Brott mot knivlagen Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom till Högsta domstolen och yrkat att en ung man ska dömas för brott mot knivlagen, grovt brott,

  Datum: 2020-05-14 Typ: Dokument
 • AMR 3322-20 Häktning

  AMR 3322-20 Häktning Åklagarmyndigheten Fråga om tingsrätten vid huvudförhandlingen kan anses ha angivit en särskild häktningsgrund. HD har inte meddelat prövningstillstånd.

  Datum: 2020-05-29 Typ: Dokument
 • AMR 350-19 Grovt narkotikabrott

  sv AMR 350-19 Grovt narkotikabrott Åklagarmyndigheten Straffvärdebedömning – fentanyl och U-47700. Två personer har dömts till fängelse i tre år och två månader respektive tre år och sex månader

  Datum: 2019-05-16 Typ: Dokument
 • AMR 3600-19 Mord

  sv AMR 3600-19 Mord Åklagarmyndigheten Klaganden har i HD åberopat ny sakkunnigbevisning. Enligt klaganden föreligger det synnerliga skäl för prövningstillstånd då det finns grund för resning samt

  Datum: 2019-09-10 Typ: Dokument