Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2020-421

  sv ÅM 2020-421 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument - Genomförande av non-cash direktivet (Ds 2020:1)"

  Datum: 2020-05-08 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1206

  sv ÅM 2019-1206 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19)".

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1253

  sv ÅM 2019-1253 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "En utvidgad beredskap för brådskade beslut om förordnande av offentlig försvarare, Ju2019/01691/DOM".

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1256

  sv ÅM 2019-1256 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt uppmaning och annan psykisk påverkan att begå

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019:1707

  sv ÅM 2019:1707 Åklagarmyndigheten Yttrande över promemorian "Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt husavdragets fakturamodell (Fi2019/01016/S3)".

  Datum: 2019-12-17 Typ: Dokument
 • ÅFS 2019:6 (Ändring i ÅFS 2005:25)

  sv ÅFS 2019:6 (Ändring i ÅFS 2005:25) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:25) om samordning av brottmålsärenden. (Beslutade

  Datum: 2019-11-26 Typ: Dokument
 • AM-33613-19

  Åklagarmyndigheten

  Datum: 2019-11-26 Typ: Dokument
 • ÅFS 2019:4 (Notis)

  sv ÅFS 2019:4 (Notis) Åklagarmyndigheten ÅFS 2019:4 Notis om riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot.

  Datum: 2019-10-24 Typ: Dokument