Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅFS 2013:03

  sv ÅFS 2013:03 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket. (Beslutade den 4 februari 2013.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2013:04 (Upphävd)

  sv ÅFS 2013:04 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2014:01 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  sv ÅFS 2014:01 (Ändring i ÅFS 2005:09) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2014:02 (Ändring i ÅFS 2005:18)

  sv ÅFS 2014:02 (Ändring i ÅFS 2005:18) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:18) om upphandling inom Åklagarmyndigheten. (

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • Förstärkt samverkan i det brottsutredande arbetet

  Förstärkt samverkan i det brottsutredande arbetet Åklagarmyndigheten Regeringen gav den 2 februari 2017 Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten i uppdrag att ytterligare förstärka sin samverkan i

  Datum: 2017-03-16 Typ: Dokument
 • Prioriterade prejudikatfrågor 2017

  sv Prioriterade prejudikatfrågor 2017 Åklagarmyndigheten Listan över 2017 års prioriterade prejudikatfrågor har nu färdigställts. Riksåklagarens uppgift som åklagare i Högsta domstolen syftar till

  Datum: 2017-02-21 Typ: Dokument
 • ÅM 2016-136.pdf

  sv ÅM 2016-136.pdf Åklagarmyndigheten Yttrande över 2014 års sexualbrottskommittés betänkande "Ett starkare skydd för den sexuella integriteten" (SOU 2016:60)

  Datum: 2017-02-08 Typ: Dokument
 • Europeisk skyddsorder och civilrättslig skyddsåtgärd

  sv Europeisk skyddsorder och civilrättslig skyddsåtgärd Åklagarmyndigheten En handbok till vägledning för åklagare att handlägga europeisk skyddsorder och civilrättslig skyddsåtgärd.

  Datum: 2016-11-03 Typ: Dokument