Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅFS 2013:04 (Upphävd)

  sv ÅFS 2013:04 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2014:01 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  sv ÅFS 2014:01 (Ändring i ÅFS 2005:09) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2014:02 (Ändring i ÅFS 2005:18)

  sv ÅFS 2014:02 (Ändring i ÅFS 2005:18) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:18) om upphandling inom Åklagarmyndigheten. (

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • Förstärkt samverkan i det brottsutredande arbetet

  Förstärkt samverkan i det brottsutredande arbetet Åklagarmyndigheten Regeringen gav den 2 februari 2017 Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten i uppdrag att ytterligare förstärka sin samverkan i

  Datum: 2017-03-16 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-578

  sv ÅM 2017-578 Åklagarmyndigheten Yttrande över remissen ”Höjt transporttillägg och deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall”

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-1025

  sv ÅM 2017-1025 Åklagarmyndigheten Yttrande med anledning av remitterat förslag till lag om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen och om ändring i lagen (1975:1083) om

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2016-0136

  sv ÅM 2016-0136 Åklagarmyndigheten Yttrande över remissen "Ett starkare skydd för den sexuella integriteten" SOU 2016:60

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2016 0183

  sv ÅM 2016 0183 Åklagarmyndigheten Yttrande över promemorian Ds 2016:39 "En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater".

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2016 0295

  sv ÅM 2016 0295 Åklagarmyndigheten Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen.

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2016 0408

  sv ÅM 2016 0408 Åklagarmyndigheten Taxi och samåkning i dag, i morgon och i övermorgon

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument