Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅFS 2007:05

  sv ÅFS 2007:05 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakning och uppföljning vid Åklagarmyndigheten av pågående förundersökningar. (Beslutade den 30 mars 2007.

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2007:07 (Upphävd)

  sv ÅFS 2007:07 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2007:09 (Upphävd))

  sv ÅFS 2007:09 (Upphävd)) Åklagarmyndigheten Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2005:23) om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter. (

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2007:10 (Notis)

  sv ÅFS 2007:10 (Notis) Åklagarmyndigheten Notis om riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott.

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2007:11 (Notis)

  sv ÅFS 2007:11 (Notis) Åklagarmyndigheten Notis om riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott.

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2008:01 (Ändring i ÅFS 2005:26)

  sv ÅFS 2008:01 (Ändring i ÅFS 2005:26) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:26) om strafföreläggande. (Beslutade den 7

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2008:03 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  sv ÅFS 2008:03 (Ändring i ÅFS 2005:09) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2008:04 (Upphävd)

  sv ÅFS 2008:04 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2009:02 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  sv ÅFS 2009:02 (Ändring i ÅFS 2005:09) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2005:9) om ledning av förundersökning i

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2009:04 (Notis)

  sv ÅFS 2009:04 (Notis) Åklagarmyndigheten Notis om riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott.

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument