Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅFS 2017:04 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  sv ÅFS 2017:04 (Ändring i ÅFS 2005:09) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:01 (Notis)

  sv ÅFS 2005:01 (Notis) Åklagarmyndigheten Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott.

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:04 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:04 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om behörig åklagare i vissa internationella ärenden. (Beslutade den 1 juli 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:09

  sv ÅFS 2005:09 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutade 15 november 2005)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:11 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:11 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om underrättelse till riksåklagaren i vissa fall. (Beslutade 18 november 2005).

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:12 (Upphävd).

  sv ÅFS 2005:12 (Upphävd). Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om Eurojust. (Beslutade 2 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:13 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:13 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggningen av ärenden om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder. (Beslutade 5 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:17 (Ersätter 2005:03)

  sv ÅFS 2005:17 (Ersätter 2005:03) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Beslutade 5 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:20 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:20 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om anmälan av resa utomlands och om utländska besök. (Beslutade 19 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:21 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:21 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om användning av elektronisk post i åklagarväsendet. (Beslutade 22 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument