Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅFS 2015:04 (Ändring i ÅFS 2007:12)

  sv ÅFS 2015:04 (Ändring i ÅFS 2007:12) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2015:06 (Ändring i ÅFS 2015:02)

  sv ÅFS 2015:06 (Ändring i ÅFS 2015:02) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2015:2) om restriktioner. (Beslutade

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2015:08 (Ändring i ÅFS 2005:19)

  sv ÅFS 2015:08 (Ändring i ÅFS 2005:19) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:19) om diarieföring. (Beslutade den 21 september

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2016:01 (Ändring i ÅFS 2015:02)

  sv ÅFS 2016:01 (Ändring i ÅFS 2015:02) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2015:2) om restriktioner. (

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2016:02 (Ändring i ÅFS 2005:17)

  sv ÅFS 2016:02 (Ändring i ÅFS 2005:17) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2016:03 (Ändring i ÅFS 2005:30)

  sv ÅFS 2016:03 (Ändring i ÅFS 2005:30) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:30) om dokumentation och underrättelser vid

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2017:04 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  sv ÅFS 2017:04 (Ändring i ÅFS 2005:09) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2008:01 (Ändring i ÅFS 2005:26)

  sv ÅFS 2008:01 (Ändring i ÅFS 2005:26) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:26) om strafföreläggande. (Beslutade den 7

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2008:03 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  sv ÅFS 2008:03 (Ändring i ÅFS 2005:09) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2009:02 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  sv ÅFS 2009:02 (Ändring i ÅFS 2005:09) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2005:9) om ledning av förundersökning i

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument