Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2020-1014

  sv ÅM 2020-1014 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över " Polismyndighetens förslag till åtkomst till EES och ETIAS i brottsbekämpande syfte" (539.642/2017)

  Datum: 2020-05-19 Typ: Dokument
 • ÅM 2020-423

  sv ÅM 2020-423 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3).

  Datum: 2020-05-07 Typ: Dokument
 • ÅM 2020-609

  sv ÅM 2020-609 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda.

  Datum: 2020-05-11 Typ: Dokument
 • ÅM 2020-1032

  sv ÅM 2020-1032 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Förordningsändringar för att motverka fusk med stöd vid korttidsarbete (Fi2020/02127/S1)".

  Datum: 2020-05-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2020-740

  sv ÅM 2020-740 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga

  Datum: 2020-05-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019 611

  sv ÅM 2019 611 Åklagarmyndigheten Yttrande över utkast till lagrådsremiss Brott mot förtroendevalda.

  Datum: 2019-05-02 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1959

  sv ÅM 2019-1959 Åklagarmyndigheten Remissvar avseende förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser.

  Datum: 2020-01-09 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1933

  sv ÅM 2019-1933 Åklagarmyndigheten Remissvar – promemoria "Internationellt samarbete om verkställighet av straff anpassas till nya regler i brottsbalken."

  Datum: 2020-01-09 Typ: Dokument
 • ÅM 2019 1964 samt 2019 1965

  sv ÅM 2019 1964 samt 2019 1965 Åklagarmyndigheten Remissvar avseende förslag till Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om Polismyndighetens tillsyn av transporter av farligt gods

  Datum: 2020-01-10 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 196

  sv ÅM 2020 196 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2 (Ds 2019:32)"

  Datum: 2020-04-15 Typ: Dokument