Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2013/9003 Framkallande av fara för annan

  sv ÅM 2013/9003 Framkallande av fara för annan Åklagarmyndigheten Överklagande till HD i mål ang. framkallande av fara för annan En hivsmittad man – som stod under behandling för sin hivsmitta –

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/9438 Tjänstefel

  sv ÅM 2013/9438 Tjänstefel Åklagarmyndigheten Den fråga som riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva är om en förskolas anmälan enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen kan anses ske vid

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/10106 Smugglingsbrott

  sv ÅM 2013/10106 Smugglingsbrott Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar när ett smugglingsbrott som sker via postförsändelse fullbordas. Riksåklagaren har överklagat

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/1525 Påföljdsfråga

  sv ÅM 2014/1525 Påföljdsfråga Åklagarmyndigheten En kvinna har dömts för förskingring och ålagts att i form av skadestånd betala tillbaka det förskingrade beloppet till målsäganden. Tingsrätten

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/5018 Brott mot jordabalken

  sv ÅM 2014/5018 Brott mot jordabalken Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom om brott mot jordabalken (olaglig lägenhetsförmedling) och bokföringsbrott. De frågor som

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument