Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • AMR-4801-20 Grovt vapenbrott

  AMR-4801-20 Grovt vapenbrott Åklagarmyndigheten Överklagande av en hvorättsdom om grovt vapenbrott. Riksåklagaren anser att det var fel av hovrätten att avvisa bevisning bestående i uppspelning av

  Datum: 2020-07-16 Typ: Dokument
 • ÅM 2017/6425 Grov misshandel

  ÅM 2017/6425 Grov misshandel Åklagarmyndigheten Överklagande till HD om grov misshandel, rubricering och straffvärde efter 2017 års höjning av minimistraffet Målet gäller ett åtal för grov

  Datum: 2017-10-24 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/5137 Synnerligen grov narkotikasmuggling

  ÅM 2018/5137 Synnerligen grov narkotikasmuggling Åklagarmyndigheten Den fråga i målet som främst är av intresse ur prejudikatsynpunkt är om en kurirs smuggling av ca 775 kg narkotika (ca 6 kg

  Datum: 2018-08-27 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/1644 narkotikabrott (DMT)

  ÅM 2018/1644 narkotikabrott (DMT) Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om mindre förpackningar växtmaterial som innehåller det narkotikaklassificerade ämnet DMT är

  Datum: 2018-03-27 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/6951 Kroppsbesiktning överklagande

  sv ÅM 2016/6951 Kroppsbesiktning överklagande Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har i dag överklagat ett beslut där hovrätten har avslagit en begäran om kroppsbesiktning för att utreda om en

  Datum: 2016-10-18 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/7546 Utvisning

  sv ÅM 2016/7546 Utvisning Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om en man som dömts för grov kvinnofridskränkning och misshandel av ett av sina barn ska utvisas ur

  Datum: 2016-11-02 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/9274 Kvarstad

  sv ÅM 2016/9274 Kvarstad Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat ett beslut om kvarstad till Högsta domstolen. Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om ett av Migrationsverket

  Datum: 2017-01-09 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/1814 Tjänstefel

  sv ÅM 2016/1814 Tjänstefel Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om en polismans våldsanvändning med polishund ska bestraffas som tjänstefel. En polisman åtalades för

  Datum: 2016-04-06 Typ: Dokument